Добровольский учебно - воспитательный комплекс "общеобразовательное учебное заведение - дошкольное учебное заведение"

 

Методическая работа

ПЛАН

ЗАСІДАНЬ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

Добровільський  НВК «ЗНЗ – ДНЗ»

2016 – 2017 н. рік

І ЗАСІДАННЯ

02 ВЕРЕСНЯ

з/п

Зміст

Відповідальні

1.

Про основні напрямки методичної робо­ти і затвердження плану роботи методичної ради на 2016/ 2017 н. р.

Про організацію роботи над єдиною методичною проблемою «Підвищення рівня знань, умінь, навичок учнів шляхом впровадження активних форм і методів навчання».

Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік. Завдання методичної служби на новий навчальний рік. Затвердження планів роботи.

Рожкова І.В.

2.

Інструктивно-методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо викладання предметів у 2016/2017 н.р.

Рожкова І.В.

3.

Організація роботи школи молодого вчителя.

Рожкова І.В.

4.

Організація навчально-виховного процесу в 8 класі у зв’язку з впровадженням Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти.

Рожкова І.В.

5.

Опрацювання нових навчальних програм з базових дисциплін та критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів 1 та 8 класу.

Рожкова І.В.

6.

Розподіл обов’язків між членами методичної ради.

Рожкова І.В.

7.

Атестація членів педагогічного колективу в 2016 /2017 н. р.

Рожкова І.В.

8.

Інструктаж щодо ведення та заповнення класних журналів 5-11 класів, опрацювання Інструкції щодо ведення класних журналів.

Рожкова І.В.

9

Підготовка та проведення І та ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

Рожкова І.В., керівники МО

10.

Визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації педагогів у поточному навчальному році.

Рожкова І.В.

11

Про єдині вимоги усного та писемного мовлення.

Мамонова Л.М.

12.

Затвердження плану проведення предметних тижнів в 2016/2017 навчальному році.

Рожкова І.В.

13.

Обговорення і затвердження планів роботи шкільних МО на 2016/2017 навчальний рік

Рожкова І.В.,

керівники МО

14.

Методика проведення першого уроку

Патика С.В.

15.

Інструктаж щодо ведення та заповнення класних журналів у початковій школі.

Рожкова І.В.

16.

Розгляд та схвалення плану роботи методичного кабінету.

Члени методичної ради

 

ІІ ЗАСІДАННЯ

 

28 ЖОВТНЯ

з/п

Зміст

Відповідальні

1.

Впровадження новітніх педагогічних технологій у навчально-виховний процес.

Рожкова І.В.

2.

Про підсумок проведення шкільних олімпіад та підготовку учнів до участі у районних олімпіадах.Затвердження списків учнів для участі в районних олімпіадах з базових дисциплін.

Керівники МО, Рожкова І.В.

Вчителі - предметники

3.

Виконання Інструкції з ведення ділової документації в закладі, єдиний орфографічний режим.

Рожкова І.В.

4.

Про участь педагогів у шкільному етапі виставки-ярмарки педагогічних ідей, конкурсі «Учитель року».

Рожкова І.В.

5.

Про хід атестації вчителів у 2016/2017 навчальному році.

Рожкова І.В.

6.

Взаємовідвідування уроків. Презентації вчителів.

Члени ради

7.

Про підсумки участі учнів в шкільному етапі предметних тижнів

Рожкова І.В.

8

Курсова перепідготовка вчителів у 2016/2017 навчальному році.

Рожкова І.В.

9.

Про участь випускників школи у ЗНО-2017 .

Рожкова І.В.

10.

Вивчення стану викладання базових предметів та проведення моніторингу навчальних досягнень учнів з предметів у 2016/2017 навчальному році

Рожкова І.В.

11.

Про відзначення Дня української писемності та мови й проведення ХVІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, про проведення VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської молоді імені Тараса Шевченка

 Булава Т.М.

ІІІ ЗАСІДАННЯ

25 ЛИСТОПАДА

з/п

Зміст

Відповідальні

1.

Результати перевірки стану ведення зошитів та щоденників у 1-4 та у 5-11 класах.

Рожкова І.В.

2.

Аналіз стану відвідування та взаємовідвідування уроків, внесення необхідних корективів у цю роботу.

Члени ради

3.

Про реалізацію наставницьких планів з молодими спеціалістами.

Вчителі наставники

4.

Про результати участі учнів у конкурсі імені Петра Яцика та про участь у VІІ Міжнародному

мовно-літературному конкурсі учнівської

молоді імені Тараса Шевченка

Рожкова І.В.,

вчителі  української мови

5.

Робота шкільних клубів, гуртків.

Рожкова І.В.

 

ІV ЗАСІДАННЯ

14 СІЧНЯ

з/п

Зміст

Відповідальні

1.

Виконання планів ШМО за І семестр, стан методичної роботи.

Рожкова І.В.

2.

Рівень методичної майстерності вчителя. Творчі звіти вчителів, що атестуються.

Рожкова І.В.

3.

Моніторинг навчальних досягнень учнів за І семестр, виконання навчальних програм.

Рожкова І.В.

4.

Про стан вивчення предметів  (основи здоровꞌя та музичне мистецтво).

Рожкова І.В.

5.

Про відвідування учнями навчального закладу.

Патика С.В.

 

 

 

 

V ЗАСІДАННЯ

24 БЕРЕЗНЯ

з/п

Зміст

Відповідальні

1.

Про стан вивчення   природознавства. Аналіз проведення предметних тижнів.

Керівники МО, Рожкова І.В.

2.

Участь учнів у ЗНО - 2017

Рожкова І.В.,члени ради

3.

Робота з обдарованими дітьми. Підсумки участі в предметних олімпіадах, конкурсах.

Рожкова І.В.

4.

Вивчення нормативних документів щодо організованого закінчення 2016/2017 н.р. та проведення ДПА в 4,9 класах.

Рожкова І.В.

 5.

Вивчення нормативних документів щодо організованого закінчення 2016/2017 н.р. та проведення ДПА в 11 класі.

Рожкова І.В.

 6.

Про підсумки атестації педагогічних кадрів, які атестувалися в 2016/ 2017 році.

Рожкова І.В.

 7.

Про участь учнів у конкурсі «Кращий випускник початкової школи - 2017»

 Мулатова Л.В.

 

 

VІ ЗАСІДАННЯ

30 ТРАВНЯ

з/п

Зміст

Відповідальні

1.

Про перевід учнів до наступних класів,  випуск учнів 11 класу та вручення атестатів про повну загальну середню освіту.

Керівники МО

2.

Стан виконання навчальних програм. Моніторинг за ІІ семестр.

Члени ради, Рожкова І.В.

3.

Підбиття підсумків підвищення кваліфікації педагогічних працівників за навчальний рік.

Рожкова І.В.

4.

Результати адаптації учнів 1 і 5 класів до навчання.

Рожкова І.В.

5.

Обговорення робочого навчального плану на 2017/2018 н.р.

Члени ради

6.

Виконання наказу про методичну роботу в школі.

Рожкова І.В.

7.

Про стан вивчення  фізики та Захисту Вітчизни.

Рожкова І.В. 

8.

Про підсумки проведення ДПА в 4 касі.

Мулатова Л.В.

9.

Про підсумки конкурсу «Кращий випускник початкової школи - 2017»

 Мулатова Л.В.

10.

Про підготовку та проведення ДПА в 9 класі.

 Рожкова І.В.

 

Про підсумки проведення ДПА та ЗНО в 11 касі.

 Рожкова І.В.

 

VІ ЗАСІДАННЯ

17 ЧЕРВНЯ

з/п

Зміст

Відповідальні

1.

Обмін думками та пропозиціями щодо складання річного плану роботи ради та планування методичної роботи на 2016/2017 навчальний рік

Керівники МО, Рожкова І.В.

2.

Стан виконання навчальних програм. Моніторинг за   рік.

Члени ради,

Рожкова І.В.

3.

Про підсумки проведення ДПА в 9 класі та

випуск учнів 11 класу й вручення атестатів про базову загальну середню освіту.

Рожкова І.В.

4.

Результати адаптації учнів 1 і 5 класів до навчання.

Рожкова І.В.

5.

Підсумки роботи МР за 2016/2017 навчальний рік та пріоритетні завдання на 2017/2018 навчальний рік щодо формування професійної мобільності педпрацівників закладу в умовах упровадження нових Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти.

Рожкова І.В.

9.

Діяльність роботи шкільних МО та звіти керівників МО про проведену роботу.

Керівники МО

10

Обговорення проекту плану роботи на новий навчальний рік.

Рожкова І.В.