Добровільський навчально-виховний комплекс "загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад"

 

Ліцензування

 

Титульна сторінка ліцензійної справи

 

Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

 

Ліцензований осяг і фактична кількість

 

Статут Добровільського навчально - виховного комплексу "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад"

 

Зміни до Статуту Добровільського навчально-виховного комплексу "загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад"

 

Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти


Відомості про якісний склад педагогічних працівників

 

Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

 

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

 

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми проблемами